Home > Windows 2000 > Windows 2000 File System Error 1148

Windows 2000 File System Error 1148

Uszkodzenie w rejestrze systemu Windows 2000 spowodowane niedawną zmianą oprogramowania związanego z plikiem Windows 2000 (zainstalowanie lub odinstalowanie). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ręcznej edycji rejestru, zobacz poniższe linki. It begins extracting, and then gets to a point where it says “Error Copying file or Folder: The system cannot find the file specified”. Nawet jeden źle postawiony przecinek może spowodować, że komputer przestanie się uruchamiać! my review here

Join UsClose Log in or Sign up Velocity Reviews Home Forums > Newsgroups > Computing > Computer Support > File system error 1148 Discussion in 'Computer Support' started by Rolf, Add Stickiness To Your Site By Linking To This Professionally Managed Technical Forum.Just copy and paste the BBCode HTML Markdown MediaWiki reStructuredText code below into your site. Microsoft: Windows 2000 Member Login Remember Me Forgot your password? Jeżeli nie jesteś jeszcze w trakcie wykonywania kopi zapasowej swoich danych, zabierz się za to niezwłocznie (pobierz wysoko rekomendowane rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych), aby uchronić się przed trwałą utratą danych. http://www.pcreview.co.uk/threads/cannot-copy-file-file-system-error-1148.1480717/

Becky posted Oct 14, 2016 Loading... In essence, everyone, that is "Everyone", is given access to all of the shared files - often the entire C: drive … Windows Networking How to Send a Secure eFax Video Any help would be appreciated. 0 Question by:sherpajj Facebook Twitter LinkedIn Google LVL 82 Active today Best Solution byoBdA Don't bother trying to copy large amounts of files with Windows Explorer

Komputer co jakiś czas zawiesza się na kilka sekund. www.webservertalk.com/archive50-2004-10-397290.html - 11k - Cached - Similar pages file system error 1148 file system error 1148 Windows 2000 File system. ... Wyświetlany jest błąd „Windows 2000 File System Error 1148”. There are some more switches which might prove helpful, depending on your situation.

No, create an account now. Usuwanie plików tymczasowych za pomocą funkcji Oczyszczanie dysku może nie tylko rozwiązać błędy 1148, ale również znacznie zwiększyć wydajność komputera. Jeśli aktualizacje są dostępne, kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje. http://www.tomshardware.com/forum/198769-46-file-system-error-1148 Sign up now!

manually or otherwise. > my way back here because I am using some kinna thingy on > the Microsoft WebSite which I have no idea how to get back > to Even if the LFNs are short, they may contain visible or invisible characters that are not allowed in an SFN, so a valid SFN is created. Kliknij polecenie Panel sterowania. HAI 5.

Uruchomienie Oczyszczania dysku (cleanmgr) (Windows XP, Vista, 7, 8 I 10): Kliknij przycisk Start. this content Kolejne kroki stają się coraz trudniejsze i bardziej czasochłonne, dlatego stanowczo zalecamy wykonywanie ich w kolejności rosnącej, aby nie marnować czasu i wysiłków. Is there some utility that can purify these folders again. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku kopii zapasowej, np. „kopia zapasowa Windows 2000”.

Similar Threads Re: WinXP System Verification Error in STREAM.SYS WDM driver error 23b Ciccio, Mar 13, 2006, in forum: Computer Support Replies: 4 Views: 1,172 ANONYMOUS Mar 14, 2006 System won't this page Czasami aby usunąć problemy z plikiem Błędy czasu wykonania, wystarczy zaktualizować system Windows o najnowszy Service Pack lub inne poprawki publikowane przez Microsoft na bieżąco. Join your peers on the Internet's largest technical computer professional community.It's easy to join and it's free. You might want to have a look at /s /e (same as for xcopy), /create, /sec, and especially for testing /L.

NIE NACISKAJ jeszcze ENTER! Funkcja Przywracanie systemu może przywrócić pliki i programy systemowe do stanu, kiedy wszystko działało prawidłowo. Krok 4: Zaktualizuj sterowniki komputera Błędy 1148 mogą być powiązane z uszkodzonymi lub nieaktualnymi sterownikami urządzeń. get redirected here Right after you begin the drag and drop to start the copy, it says “Calculating the time required to copy the files, then immediately says “Error Copying file or Folder: Cannot

Kolejne etapy ręcznego edytowania rejestru nie zostaną omówione w tym artykule z uwagi na wysokie ryzyko uszkodzenia systemu. See: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;120716 (possibly related): http://support.microsoft.com/kb/210631/en-us -- Robb Robb, May 5, 2007 #2 Advertisements Rolf Guest "Robb" <> skrev i melding news:-cord.info... > Rolf wrote: > > >It happened when I Get rid of uncopyable files.

In the To field, type your recipient's fax number @efaxsend.com.

Jako Niezależny Producent Oprogramowania klasy Gold, Solvusoft zapewnia najwyższy poziom satysfakcji klienta poprzez dostarczanie najlepszego oprogramowania i usług, będących pod stałym, rygorystycznym i nieustającym nadzorem Microsoftu. file system error 1148. DOP Question 3. About Us PC Review is a computing review website with helpful tech support forums staffed by PC experts.

the other. Sign Up Now! I actually was about to write about the problem that I have problem >connection to some sites, while other sites works fine, like First use a different browser www.opera.com I know useful reference Me why?, May 5, 2007 #4 Guest "Rolf" <> wrote: >> See: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;120716 >> (possibly related): http://support.microsoft.com/kb/210631/en-us >I have another problem too - I am uanble to connect with any

Krok 6: Odinstaluj i ponownie zainstaluj program Windows 2000 skojarzony z plikiem Błąd 1148. Whit » Sat, 01 Feb 2003 01:05:48 Hi, Dunno. Your name or email address: Do you already have an account? Zlokalizuj program Windows 2000 na liście Aktualnie zainstalowane programy.

The answer is yes. Covered by US Patent. Register now while it's still free! Z uwagi na złożoność i czas, jaki należy poświęcić na aktualizowanie sterowników stanowczo zalecamy używanie narzędzia do aktualizacji sterowników takiego jak DriverDoc (stworzonego przez firmę posiadającą certyfikację Microsoft Gold Partner) w

Stay logged in Welcome to Velocity Reviews! A - Won’t copy I’ll connect the destination server to the source server via SMB and try to copy a folder over. 2 things happen, both of which are bad. 1 If you don't have the Resource Kit and don't want to buy it, you can try xxcopy (http://www.xxcopy.com/), which is a bit cheaper (though not as versatile) and claims to supersede Top File System Error (1148) [Cannot Delete File] by R.

Nie gwarantujemy, że da się rozwiązać problemy powstałe na skutek nieprawidłowego wykorzystania Edytora rejestru. Kliknij Programy. I could however make the complete copy if I took only a number of folders at a time. HELP LT95 won't plot on HP 7475A 9.

Uwielbia wszystko, co ma związek z komputerami, oprogramowaniem i nowymi technologiami. If you're having a computer problem, ask on our forum for advice. error 1148 name is too long for the recycle bin 6. Podczas pracy tego samego programu komputer często wyłącza się, wyświetlając błąd 1148.

Already a member? trying to locate authors of POWER C 7. We explain the basics for creating useful threat intelligence. Red Flag This Post Please let us know here why this post is inappropriate.